Google
 

Tuesday, May 8, 2007

C (page 8 / trang 8)

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Hồng Hạnh
Album:Chảy Đi Sông Ơi

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Hồng Hạnh
Album:Về Quê - Phó Đức Phương Tuyển Chọn vol.1

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Minh Thu
Album:Khúc Hát Phiêu Ly

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Ngọc Tân
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Ngọc Tân
Album:Chảy Đi Sông Ơi (mp3)

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà. Chở đầy nước ngọt phù sa ..a..a
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, mà sao sông trẻ mãi không già
Chảy đi sông ơi
Chảy đi sông ơi
Ơi con sông trôi suốt muôn đời ,hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắc dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông
Chảy đi sông ơi
Chảy đi sông ơi

Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm trăn trở
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ
Thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả
Đời sông không hề tiếc vơi đầy
Chảy đi sông ơi
Chảy đi sông ơi
Ơi con sông trôi suốt muôn đời
......
Rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm trăn trở
Này đếm những chiếc lá
Này đếm những nụ hôn xa
Này đếm những chiếc lá
Hãy trôi đi về nơi xa ấy
Chảy đi sông ơi
Chảy đi sông ơi

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Ngọc Tân
Album:Khoảnh Khắc - Ngọc Tân Tuyển Chọn Vol.1

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chảy Đi Sông Ơi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phó Đức Phương
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Trên Đỉnh Phù Vân

Sáng tác: Phó Đức Phương

Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa


Hơ hơ hơ ...
 
Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.

Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi, sông ơi ...
Chảy đi kìa ! Sông ơi !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chạy Theo Cô Bé Yêu
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhất Trung
Thể hiện:Lưu Chí Vỹ
Album:Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em

Sáng tác: Nhất Trung

Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cafe
Thấy một cô bé xinh thật xinh bước qua thật nhanh
Anh vội chạy theo nhưng chẳng thấy bé yêu ở đâu
Em là cô tiên làm cho anh ngẩn ngơ thẩn thờ
Và thế là anh sáng sáng cứ cafe
Và thế là anh tối tối cũng cafe
Chỉ muốn gặp em để anh xin số phone
Nhưng sao anh chẳng thấy em
Này cô bé yêu em là ai
Sao em không về đây
Cứ để anh ngẫn ngờ thẩn thờ đợi chờ từng ngày
Và anh mong gặp em
Cho anh xin làm quen lỡ biết đâu mai này một ngày
Em là của ai
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chạy Trốn Kỷ Niệm
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Hoài Anh
Thể hiện:Ưng Hoàng Phúc
Album:Thà Rằng Như Thế... Tôi Đi Tìm Tôi

Sáng tác: Nguyễn Hoài Anh

Mưa rơi mưa rơi buồn tênh buồn mãi rơi hoài
Tôi ôm cô đơn nằm nghe ngày tháng qua đời 
Để rồi nhớ thương bao đêm ngày xưa bên nhau giờ mãi xa vời
Khi bao trông mong giờ đây chợt hóa vô vọng
Đành nhìn ước mơ tan vào trong tiếng mưa

Con tim thơ ngây lạc chân vào nỗi đau tình
Con tim loay hoay tìm nơi chạy trốn kỷ niệm
Nhủ lòng cố quên nhưng không sao quên bao đêm hạnh phúc xa rồi
Đêm nay nơi nao cùng ai đầu ấp môi kề
Dù trong giấc mơ có còn nhớ đến nhau

Tình qua như gió để lòng ta tan vỡ
Người quay lưng bước đi bỏ lại tôi ngóng chờ
Ngồi đây tôi hát trong bóng tối cô đơn
Với nỗi nhớ chơi vơi
Mưa gió vẫn thét gào tên em
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chạy Trốn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lê Minh Sơn
Thể hiện:Trần Thu Hà
Album:Thanh Lam & Hà Trần

Sáng tác : Lê Minh Sơn

Bóng thời gian hờ hững dần trôi
Dẫu tình yêu đầu mãi còn đâu
Qua bao tháng năm 
Nhớ làn môi làn tóc bờ vai
Sóng tình yêu trào cuốn lòng nhau
Bao đêm dào
Người ơi về ngày dài xa em hơn một mùa
Nhìn con thuyền lặng buông xuôi theo dòng nước đục
Lòng không đành
Về với anh
Tìm lại ánh trăng khờ dại
Chạy trốn tình đầu
Đẹp mãi tình đầu 

Chạy trốn tình đầu
Đẹp mãi tình đầu ...

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chạy Trốn Tình Yêu
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoài An
Thể hiện:Nhật Sơn
Album:Tôi Vẫn Hát

Sáng tác: Hoài An

Dẫu anh nói tình anh trọn đời yêu em.
Dẫu anh' nói đời không em như bóng đêm.
Dẫu anh viết bài ca tình ta mênh mông
mà nói sao hết tiếng yêu trong lòng.
Những ân ái tình yêu ngàn đời không phai.
Phút sau cuối nhận ra trong mắt ai.
Để đêm vắng ngậm ngùi hai ánh trăng
đôi người đôi nơi, buồn sâu lắng !

Trong bao la đêm thâu xót xa,
đời anh giờ đây lang bạt không một mái nhà ...
Anh xa rời đường xưa như chạy trốn tình yêu ...
Mà trong thẳm sâu tình anh
ngày xanh chỉ có, chỉ có riêng em bóng hình.
Nửa cuộc đời ngày sau anh mơ hoài còn nhau !

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chén Đắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Đàm Vĩnh Hưng
Album:Hưng (mp3)

Sáng tác: Trương Lê Sơn

Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng tênh
Tiếng yêu thương ngày nào còn vương mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang rời xa

Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Vẫn biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng

Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Vẫn biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà dần xa khuất màng sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chén Đắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trương Lê Sơn
Thể hiện:Đàm Vĩnh Hưng
Album:Hưng

Sáng tác: Trương Lê Sơn

Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng tênh
Tiếng yêu thương ngày nào còn vương mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang rời xa

Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Vẫn biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng

Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Vẫn biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà dần xa khuất màng sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chi Chi Chành Chành
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lương Bằng Vinh
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Nu Na Nu Nống ( Video )

Sáng tác: Lương Bằng Vinh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Có Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Minh Nhiên
Thể hiện:GMC
Album:Thiên Thần Đáng Yêu

Sáng tác: Minh Nhiên

Ngàn sao long lanh trên trời cao mênh mang
Ngỡ mắt em là sao rơi trong tâm hồn tôi
Ngàn hoa đong đưa toả hương thơm dịu êm
Tiếng em cười vui nở hoa trong lòng
Chỉ riêng em thôi muôn đời riêng em thôi
Tình yêu mãi mãi yêu mình em thôi
Và mây lang thang trên trời xanh bao la
Thương màu tóc em hiền hoà

Nhớ ánh em những ánh sao tôi yêu hình bóng dễ thương
Nhớ tóc em...nhớ sao là nhớ tóc em
Nhớ khoé môi em vui đùa với nắng mai
Nhớ tiếng em nhớ sao lời nói líu lo
Chỉ có em cho tôi niềm nhớ đắm say
Chỉ có em mà thôi
[Rap: ]
Khi cơn mưa chiều nay đi qua chốn này, cho lòng anh ngất ngay biết bao tháng ngày, như mây lang thang trên bầu trời bao la, cho lòng anh thương nhớ, bóng dáng em hiền hoà, cho ánh nhớ mắt em ánh sao lung linh, cho anh nhớ nụ cười hình bóng dễ thương, cho anh nhớ tóc em mái tóc em thật xinh, cho anh nhớ khoé môi vui đùa với nắng mai, cho anh nhớ tiếng em lời nói líu lo, cho lòng anh đắm say chỉ có chỉ có em.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Có Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Minh Nhiên
Thể hiện:GMC
Album:Thiên Thần Đáng Yêu (mp3)

Sáng tác: Minh Nhiên

Ngàn sao long lanh trên trời cao mênh mang
Ngỡ mắt em là sao rơi trong tâm hồn tôi
Ngàn hoa đong đưa toả hương thơm dịu êm
Tiếng em cười vui nở hoa trong lòng
Chỉ riêng em thôi muôn đời riêng em thôi
Tình yêu mãi mãi yêu mình em thôi
Và mây lang thang trên trời xanh bao la
Thương màu tóc em hiền hoà

Nhớ ánh em những ánh sao tôi yêu hình bóng dễ thương
Nhớ tóc em...nhớ sao là nhớ tóc em
Nhớ khoé môi em vui đùa với nắng mai
Nhớ tiếng em nhớ sao lời nói líu lo
Chỉ có em cho tôi niềm nhớ đắm say
Chỉ có em mà thôi
[Rap: ]
Khi cơn mưa chiều nay đi qua chốn này, cho lòng anh ngất ngay biết bao tháng ngày, như mây lang thang trên bầu trời bao la, cho lòng anh thương nhớ, bóng dáng em hiền hoà, cho ánh nhớ mắt em ánh sao lung linh, cho anh nhớ nụ cười hình bóng dễ thương, cho anh nhớ tóc em mái tóc em thật xinh, cho anh nhớ khoé môi vui đùa với nắng mai, cho anh nhớ tiếng em lời nói líu lo, cho lòng anh đắm say chỉ có chỉ có em.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Có Mình Tôi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phạm Đăng Khương
Thể hiện:Luân Vy
Album:Tình Yêu Trở Lại

Sáng tác: Phạm Đăng Khương
Thơ: Trần Thu Miên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Có Một Thời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Diệu Hương
Thể hiện:Quang Dũng
Album:Yêu

Sáng tác: Diệu Hương

Chỉ có một thời để yêu và để thương
Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn
Ngày ta yêu bước chân đầu tiên
Niềm hân hoan nỗi vui triền miên
Chỉ có, chỉ có một thời thôi...

Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ
Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ
Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa
Từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ

Người yêu ơi có nhớ bên đời nhau
Thời yêu xưa ngỡ không niềm đau
Mà đêm nay có ta chìm sâu trong khổ đau cào cấu

Còn nơi đâu giá buốt tâm hồn ta
Ngày đông qua tiếc không rời xa
Tình nơi em chấp cánh bay về đâu?
Sao vội quên ta, người yêu dấu...

Chỉ có một thời để yêu rồi để xa
Lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ
Nhìn nơi đây bước chân người đi
Mà trong ta khát khao hình bóng người về
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Có Ta Trong Đời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trịnh Công Sơn
Thể hiện:Quang Dũng
Album:Yêu

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Đời vẽ tôi tên mục đồng,
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
Từ đó lên đường phiêu linh ...

Đời vẽ trong tôi một ngày,
Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
Từ đó tôi thề sẽ rong chơi ...

Đời vẽ tôi trong cuộc tình
Đầy những yêu thương giận hờn
Từ đó sớm chiều bâng khuâng ...

Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
Vì lỡ nơi đây nặng tình
Từ đó tôi chìm giữa mênh mông ...

Chỉ có ta trong một đời,
Chỉ có ta trong một thời,
Một thời
Với yêu người mà thôi ...
Chào những cây xanh nụ hồng
Chào những con sông thị thành
Một ngày
Sẽ không còn thấy lại
Từng ngày đi dần tới
Hẹn hò với trời mây ...

Đời vẽ tóc em thật dài
Rồi vẽ môi thơm nụ cười
Từ đó thiên hạ vui tươi ...

Đời vẽ tim em lạ kỳ
Tình có trong em nhiều mùa
Từ đó thiên hạ quá ưu tư ...

Đời đã cho tôi ngậm ngùi
Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời sống chan hoà trong tôi

Đời đã cho tôi một ngày
Nhìn thấy gian manh loài người
Từ đó tôi hằng biếng vui chơi ...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Anh Và Nỗi Nhớ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc Vượng
Thể hiện:Nguyễn Phi Hùng
Album:Dấu Chôn Tình Buồn

Sáng tác: Quốc Vượng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Chúng Ta
------oOo-----
Nhạc sĩ:Yên Lam
Thể hiện:Nguyên Vũ
Album:Đúng Rồi...Chớ Hỏi Vì Sao

Sáng tác : Yên Lam
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Chúng Ta
------oOo-----
Nhạc sĩ:Yên Lam
Thể hiện:Nguyên Vũ
Album:Đúng Rồi...Chớ Hỏi Vì Sao

Sáng tác : Yên Lam
Trình bày : Nguyên Vũ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Kỷ Niệm
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Nhất Huy
Thể hiện:Cẩm Ly
Album:Người Ơi Hãy Chia Tay

Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
Trình bày: Cẩm Ly
Hòa âm: Võ Thiên Thanh

Nếu biết rằng Anh sẽ nói chia tay
Em sẽ không bao giờ về qua nơi ấy
Nếu biết rằng đôi mình có hôm nay
Em sẽ không tìm Anh lúc mùa đông tới
Dù từng lời hẹn ước ta trao nhau một đời
Mà người tình đành nỡ lãng quên trong một ngày
Giờ còn lại mình Em nghe tiếng buồn mưa rơi
Lúc biết rằng đôi mình đã chia tay
Anh vẫn như vô tình về qua nơi ấy
Để những ngày trên đường vắng mưa bay
Ta bước qua đời nhau thấy lòng tê tái
Một cuộc tình lầm lỗi đã tan theo ngày dài
Một người tình lừa dối vẫn đi trong cuộc đời
Chỉ còn lại mình Em trong nỗi buồn hôm nay

Tình yêu cho ta bao nhiêu đắm đuối
Một lần đã xóa mây bây
Người yêu cho Em thêm giây phút cuối
Rồi người cũng bước chân đi
Làm sao Em nỡ quên nụ hôn xưa vấn vương
Giờ mình Em cô đơn trong đêm ngóng chờ mùa đông đến
Vì sao Anh trao môi hôm đắm đuối dù lòng biết sẽ ra đi
Để Em nơi đây bao nhiêu tiếc nuối ngọt ngào
Trước lúc chia ly
Lòng Em đang cố quên mà sao nghe nhớ thêm
Dù tình yêu đôi ta hôm nay chỉ còn là kỷ niệm
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Là Giấc Mơ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Hoài Anh
Thể hiện:Đăng Khôi
Album:Thiên Đường Vắng Em

Sáng tác : Nguyễn Hoài Anh
Trình bày : Đăng Khôi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trường Huy
Thể hiện:Khang Việt
Album:Lỡ Một Cuộc Tình

Sáng tác: Trường Huy

Cô đơn anh đi tìm câu hát năm xưa
Khi đôi ta bên nhau đàn ai ngân phím
Dẫu tiếc nuối chỉ là vệt khói mong manh
Nơi xưa bao kỷ niệm giờ em xa vắng

Em yêu nơi phương trời có nhớ không em
Đêm trăng xưa chung đôi bờ môi khao khát
Lấp lánh ánh sao trời vương trong mắt ai
Tình đầu vì sao vỡ tan

Sẽ không còn đâu những yêu thương ngày em đến
Sẽ không còn đâu những môi hôn vòng tay ấm áp 
Em đã đi lòng nghe lạnh giá
Sẽ biết rằng nước mắt không sao làm anh nhớ
Chỉ riêng một hình bóng nơi đây anh mong chờ
Dù cho em phiêu lãng phương trời
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trường Huy
Thể hiện:Tố Như
Album:Hãy Nói Lời Chia Tay... Dù Anh Đã Quên

Sáng tác: Trường Huy
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Lại Mình Anh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Nguyên Vũ
Album:Vầng Trăng Khóc - Em Không Còn Gì Cho Anh

Sáng tác: Nguyễn Văn Quang
Trình bày: Nguyên Vũ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Nỗi Xót Xa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Đen Trắng
Album:Đen Trắng

Sáng tác: E-Ban Nguyễn
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Nỗi Xót Xa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Đen Trắng
Album:Đen Trắng (demo)

Sáng tác: E-Ban Nguyễn
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Chỉ Còn Nụ Hôn Nhạt Nhòa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn An
Thể hiện:Anh Thư
Album:Những Tuyệt Tình Khúc

Sáng tác: Nguyễn An
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: