Google
 

Tuesday, May 8, 2007

B (page 2 / trang 2)

************************************
************************************
Bạc Tình
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Đàm Vĩnh Hưng
Album:Mr. Đàm (mp3)

Sáng tác: Nhật Đăng Khoa
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng
Ôi tái tê
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé
Trong đêm hoang vắng ai gọi hồn ta
Tình duyên tưởng chừng như mãi mãi
Nay bỗng dưng bẽ bàng
Lời âm thầm nghẹn đắng lên môi
Thương yêu chi hỡi người tình lỡ
Ngọt say tưởng chừng không bến đỗ
Nay lối xưa ngỡ ngàng
Tìm đâu lời nguyện ước năm xưa
Sao vội vàng trách nhau phụ phàng
Người ơi tưởng chừng không nuối tiếc
Ai trách ai lỡ làng
Thôi cũng xin cuối đầu
Khóc cuộc tình chôn kín nỗi sầu thương
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bạch Đằng Giang
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lưu Hữu Phước
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !...

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng cờ trông chí Nam
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Đoàn quân Ngô thiện chiến, chém giết quân Hoằng Thao
Đoàn quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bạch Đằng Giang
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lưu Hữu Phước
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bóng Cờ Lau

Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !...

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng cờ trông chí Nam
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Đoàn quân Ngô thiện chiến, chém giết quân Hoằng Thao
Đoàn quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bạch Đằng Giang
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lưu Hữu Phước
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Hát Từ Cội Nguồn

Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !...

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng cờ trông chí Nam
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Đoàn quân Ngô thiện chiến, chém giết quân Hoằng Thao
Đoàn quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bạch Đằng Giang
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lưu Hữu Phước
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Tuyển Tập_ Tiếng Vọng Quá Khứ

Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Thể hiện: Tốp ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !...

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông muôn bóng cờ trông chí Nam
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Đoàn quân Ngô thiện chiến, chém giết quân Hoằng Thao
Đoàn quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà...

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bạch Long Vĩ Đảo Quê Hương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Huy Du
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bài Ca Đất Nước Anh Hùng

Sáng tác: Huy Du
Thể hiện: Tốp ca nữ đài TNND Việt Nam
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
BackStreet Man
------oOo-----
Nhạc sĩ:Thủy Triều Đỏ
Thể hiện:Thủy Triều Đỏ
Album:Sau Cơn Mưa

Sáng tác và Trình bày : Thủy Triều Đỏ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Biệt Ly Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Anh Tiến
Album:Ca Khúc Anh Tiến

Nhạc Hoa
Lời Việt: Thái Thịnh

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho người đừng vội đi mau
Làm sao để nói hết những câu ân tình
Lỡ mai này còn được mấy tin yêu
Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho lòng mình đừng thương đau
Làm sao để trái tim không vương u sầu
Phút giây này tàn dần với đêm thâu

Rồi ngày mai sẽ biệt ly
Sầu như lá úa dưới dấu chân người đi
Dấu chân nào rồi sẽ lãng quên nơi đây ngóng trông đêm ngày
Rồi mai sẽ rời xa
Còn đây nỗi trống vắng nhuốm bao ngày qua
Biết khi nào tình này mình sẽ có nhau cho nhau tiếng yêu ban đầu

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ tình còn lại mai sau
Làm sao để tháng năm sẽ không hoen màu
Mối duyên đầu ngày mình đã yêu nhau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Biệt Ly Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Anh Tiến
Album:Ca Khúc Anh Tiến (mp3)

Nhạc Hoa
Lời Việt: Thái Thịnh

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho người đừng vội đi mau
Làm sao để nói hết những câu ân tình
Lỡ mai này còn được mấy tin yêu
Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho lòng mình đừng thương đau
Làm sao để trái tim không vương u sầu
Phút giây này tàn dần với đêm thâu

Rồi ngày mai sẽ biệt ly
Sầu như lá úa dưới dấu chân người đi
Dấu chân nào rồi sẽ lãng quên nơi đây ngóng trông đêm ngày
Rồi mai sẽ rời xa
Còn đây nỗi trống vắng nhuốm bao ngày qua
Biết khi nào tình này mình sẽ có nhau cho nhau tiếng yêu ban đầu

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ tình còn lại mai sau
Làm sao để tháng năm sẽ không hoen màu
Mối duyên đầu ngày mình đã yêu nhau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Biệt Ly Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Anh Tiến
Album:Anh Tiến vol.2

Nhạc Hoa
Lời Việt: Thái Thịnh

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho người đừng vội đi mau
Làm sao để nói hết những câu ân tình
Lỡ mai này còn được mấy tin yêu
Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ cho lòng mình đừng thương đau
Làm sao để trái tim không vương u sầu
Phút giây này tàn dần với đêm thâu

Rồi ngày mai sẽ biệt ly
Sầu như lá úa dưới dấu chân người đi
Dấu chân nào rồi sẽ lãng quên nơi đây ngóng trông đêm ngày
Rồi mai sẽ rời xa
Còn đây nỗi trống vắng nhuốm bao ngày qua
Biết khi nào tình này mình sẽ có nhau cho nhau tiếng yêu ban đầu

Ngày mai chúng ta sẽ không còn bên nhau
Làm sao giữ tình còn lại mai sau
Làm sao để tháng năm sẽ không hoen màu
Mối duyên đầu ngày mình đã yêu nhau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Quý Dương
Album:Bài Ca Bên Cánh Võng

Sáng tác: Nguyên Nhung
Trình bày: NSND Quý Dương

 Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới võng (ơ ...) dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến (ơ ...) trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng (1969)
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Tấn Minh
Album:Tình Ca Người Lính

Sáng tác: Nguyên Nhung
Trình bày: Tấn Minh

Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới võng (ơ …..) dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến (ơ ….) trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyên Nhung
Thể hiện:Đức Long
Album:Lá Đỏ

Sáng tác: Nguyên Nhung
Trình bày : Đức Long

Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới võng (ơ ...) dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến (ơ ...) trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyên Nhung
Thể hiện:Trọng Tấn
Album:Một Đời Người, Một Rừng Cây

Sáng tác: Nguyên Nhung

 Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm mát, phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới bóng dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyên Nhung
Thể hiện:Trung Đức
Album:Em Ở Nơi Đâu

Sáng tác: Nguyên Nhung

Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới võng (ơ ...) dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến (ơ ...) trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Bên Cánh Võng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyên Nhung
Thể hiện:Trung Đức
Album:Vui Mở Đường

Sáng tác: Nguyên Nhung

 Dừng chân bên suối võng đưa
Nhìn trời cao trong xanh lồng lộng
Bông hoa rừng thơm mát, phải đất nước cho ta
Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Cho quê ta hết giặc,
Bao em thơ yên ngủ
Về anh ru dưới bóng dừa

Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
Võng theo ra chiến trường
Võng theo ta giải phóng
Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
Lời ru xưa vỗ về
Lời ru nay thúc giục
Rộn lòng ta ra chiến trường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Buồn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lã Văn Cường
Thể hiện:Hồng Nhung
Album:Vườn Yêu

Lã Văn Cường

Lời ca buồn lời ca đau lời cho nhau biết gửi nơi đâu
Em đi biệt làm sao em thấu em lên trời làm sao tôi mong
Nên tôi đành tôi đành để lời ca đi rong
Nên tôi đành tôi đành giũ lời ca trong tim

Lời ca buồn lời ca đau rồi mai sau có còn chia nhau
Em đi rồi đời tôi giông bão
Cánh chim chiều còn ngơ ngác bay
Nên tôi hoài tôi hoài vọng lời ca mơ hoa
Nên tôi hoài tôi hoài vọng lời ca đi xa

Lời ca đau lời ca đau xót ruột tiễn đưa người
Lời ca buồn lời ca buồn nát dạ tiễn nhau đi
Chỉ có tiếng hát đêm đêm về vất vưởng
Bay lơ mơ trong những giấc ngủ vùi
Chỉ có tiếng hát đêm đêm về vất vưởng
Bay lơ mơ trong những giấc ngủ buồn

Lời ca buồn lời ca đau lời thiên thu giấu lệ cho nhau
Em đi rồi một mai thiếu vắng những ân cần còn lại chiếu chăn
Đêm đêm về đêm về một mình tôi lẻ loi
Đêm đêm về đêm về một mình tôi với tôi

Lời ca buồn lời ca đau trùng dương níu lại trăng sao
Xin quay về ngày xưa yêu dấu lúc vui buồn một thuở có nhau
Xin quay về quay về một thời ta như thơ
Xin quay về quay về dệt mộng se tóc tơ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Vũ Vĩnh Phúc
Thể hiện:Nhật Huy
Album:Tình Phiêu Du

Sáng tác: Vũ Vĩnh Phúc
Trình bày: Nhật Huy

Anh viết cho em một bài ca mới
Khi gió xuân sang ,khi nắng đông tàn .
Nhịp đập rộn ràng trong trái tim anh
Kết thành lời bài ca yêu thương
Gởi người em gái quê hương …

Anh viết cho em bao lời tha thiết
Bao tiếng yêu thương với những khúc buồn
Nụ hồng nồng nàn hôn lên tóc em
Mây chiều nhẹ nhàng trôi êm êm
Như lời bài tình ca cho em .

Bài hát anh viết cho em như tiếng ru êm đềm
Bài hát anh hát cho em như nắng xuân dịu hiền
Từng lời ca trau chuốt cho em ,
Ngọt lời ru như tiếng suối êm
Bài tình ca anh viết … tặng em …

Bài hát anh viết cho em như gió ru bên thềm
Bài hát anh hát cho em như suối thu êm đềm
Dịu dàng nồng nàn như đôi mắt em ,
Dạt dào như sóng vỗ trong đêm,
Thì thầm như tiếng nói : yêu em...

Anh viết cho bài tình ca đó
Có nắng xuân sang hong tóc em vàng .
Điệu nhạc rộn ràng như trái tim anh
Trong lời bài tình ca cho em
Êm đềm ru giấc ngũ trong đêm .

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Chưa Viết Hết Lời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Bảo Chấn
Thể hiện:Lam Trường
Album:Như Khúc Tình Ca

Sáng tác: Bảo Chấn
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Chưa Viết Hết Lời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Bảo Chấn
Thể hiện:Lam Trường
Album:Sinh Nhật Của Rừng

Sáng tác: Bảo Chấn
Thể hiện: Lam Trường

Bài ca đã viết rồi mà chưa nói hết lời
Vì cuộc sống dâng trào sức xuân
Vì ai thắm môi nồng
Vì ai gót sen hồng
Vì yêu quá từng đêm chờ mong.

Bài ca đã viết rồi mà chưa nói hết lời
Vì ta quá yêu đời đấy thôi
Vì khao khát dâng đầy
Vì những phút sum vầy
Vì những lúc biệt ly lệ cay.

Bài ca đã viết sao chưa hết lời
Vì ta còn đắm say khi em cười
Vì ta còn ngất ngây theo mây trời
Còn bao nhiêu vầng thơ chưa nói.
Vì em còn giết trái tim yên lành
Vì sao để mất tiếng ca cho đành
Ngàn câu hát vui ngân nga.

Bài ca đã viết sao chưa hết lời
Vì ta còn tít mãi xanh cao vời
Vì ta còn yêu thương hoa đời
Vì tình cười vui.
Từ khi bình minh đến đem muôn trùng
Lòng ta rộn mãi ngất vui tưng bừng
Nụ cười thắm tươi trên môi...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Cô Giáo Trẻ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phạm Đăng Khương
Thể hiện:Mây Trắng
Album:Phượng Yêu

Sáng tác : Phạm Đăng Khương

Như cánh chim mùa xuân bay xa khắp phương trời
Như một dòng suối mát theo sông xuôi về biển khơi
Em trở về đây bên ngôi trường yêu dấu
Cánh hoa nở nụ cười nhìn theo bước em qua

Em về đây ươm mầm xanh cho Tổ Quốc
khơi lên ánh lửa hồng, xua tan bóng tôi đêm đông
Em về đây, âm vang trong lòng tiếng hát
Yêu người bao nhiêu em yêu nghề bấy nhiêu

Như cánh chim mùa xuân em đi trên những nẻo đường
Mang tình yêu đất nước xôn xao trong lòng ước mơ
Nghe rộn ràng niềm vui bên ngôi trường yêu dấu
Những đôi mắt dịu hiền chờ em đến nơi đây

Em về đây chăm vườn hoa cho Tổ Quốc
Ươm xanh những nụ hồng trong tim cháy bỏng niềm tin
Em về đây hôm nay em là cô giáo
Yêu người bao nhiêu em yêu nghề bấy nhiêu
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Dao Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Tiến Luân
Thể hiện:Hương Lan
Album:Bài Ca Dao Cho Em

Sáng tac: Tiến Luân
Thể hiện: Hương Lan

Câu ca dao ai hát ghẹo trên đồng
Qua bao năm nghe vẫn còn tình tứ
Nay yêu em đôi mắt đẹp môi hồng
Câu giăng ca anh bắt cầu tiếp nối

Em thương anh nên lén Mẹ ra đồng
Yêu em không sao cúi đầu lặng lẽ
Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
Đong đưa chi cho héo trầu sầu đau

ĐK:

Ơi câu hát thuở Mẹ Cha
Nay tiếp tình đôi ta
Câu hát chung tình
Hai tay bưng chung rượu chung gừng

Ơi như muối như gừng
Muối rất mặn rất cay gừng
Cũng xin đừng phụ tình nghĩa xưa

Câu ca dao sao thắm đậm ân tình
Như dân ta yêu tấm lòng thủy chung
Yêu quê hương yêu biển rộng sông dài
Yêu con đê yêu cánh đồng lúa chín

Anh nghe không ai hát ghẹo trên đồng
Câu ca dao sao giống lòng mình quá
Chưa yêu ai em chớ vội lấy chồng
Trăm năm sau anh sẵn lòng chờ em ...

Chưa yêu ai em chớ vội lấy chồng
Trăm năm sau anh sẵn lòng chờ không (?) ...
Chưa yêu ai em chớ vội lấy chồng
Trăm năm sau ... ta sẵn lòng chờ nhau ...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Đất Nước
------oOo-----
Nhạc sĩ:La Thăng
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Có Một Tình Yêu

Nhạc: La Thăng
Thơ: Nguyễn Khoa Điềm
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Đất Phương Nam
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lư Nhất Vũ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Quê Hương Tình Yêu

Lư Nhất Vũ
Lê Giang

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi ơi hò ơi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Đất Phương Nam
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lư Nhất Vũ
Thể hiện:Hương Lan
Album:Điệu Buồn Phương Nam

Sáng tác: Lư Nhất Vũ
Thể hiện: Hương Lan

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi ơi hò ơi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Đường 9 Chiến Thắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Tuyển Tập_ Tiếng Vọng Quá Khứ

Sáng tác: Văn Dung


Em nghe tin vui bên Đông Trường Sơn
Em nghe tin vui bên Tây Trường Sơn
Nghe sấm dội cả non ngàn
Nghe bão nổi cả đôi miền
Anh giải phóng quân hôm nay ra đi
Mang lửa hờn căm bao năm nấu nung
Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ ngụy
Bão thép căm hờn dội lửa Sa Mưu
Đồi Năm trăm kèn vang chiến thắng rền trời
Khe Sanh quân ta reo hò

Khe Sanh năm xưa anh đã về đây
Non sông nơi nơi dâng lên niềm vui
Nghe pháo nổ rền vang trời
Bao bốt đồn giặc tơi bời
Anh giải phóng ơi ! quê hương vui sao
Trên đường Chín anh nghi bao chiến công
Trong muôn gian lao mưa bom bão lửa
Anh bước trên đầu thù xốc tới
Miền Nam vui mùa hoa chiến thắng tràn ngập quê hương lời ca tưng bừng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Đường 9 Chiến Thắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Văn Dung
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bài Ca Bên Cánh Võng

Sáng tác: Văn Dung
Trình bày: Thúy Lan, Hương Giang, NSUT Tuyết Thanh

Em nghe tin vui bên Đông Trường Sơn
Em nghe tin vui bên Tây Trường Sơn
Nghe sấm dội cả non ngàn
Nghe bão nổi cả đôi miền
Anh giải phóng quân hôm nay ra đi
Mang lửa hờn căm bao năm nấu nung
Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ ngụy
Bão thép căm hờn dội lửa Sa Mưu
Đồi Năm trăm kèn vang chiến thắng rền trời
Khe Sanh quân ta reo hò

Khe Sanh năm xưa anh đã về đây
Non sông nơi nơi dâng lên niềm vui
Nghe pháo nổ rền vang trời
Bao bốt đồn giặc tơi bời
Anh giải phóng ơi ! quê hương vui sao
Trên đường Chín anh nghi bao chiến công
Trong muôn gian lao mưa bom bão lửa
Anh bước trên đầu thù xốc tới
Miền Nam vui mùa hoa chiến thắng tràn ngập quê hương lời ca tưng bừng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Giao Thông Vận Tải
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Vân
Thể hiện:Tốp Ca
Album:Tình Ca

Sáng tác: Hoàng Vân
Trình bày :Tốp Ca Nam Nữ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Giao Thông Vận Tải
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Vân
Thể hiện:Văn Vượng
Album:Nghệ sĩ Guitar Văn Vượng

Sáng tác: Hoàng Vân
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Hà Nội
------oOo-----
Nhạc sĩ:Vũ Thanh
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bài Ca Hà Nội


Sáng tác: Vũ Thanh
Thể hiện: Thanh Vinh


Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba đình lịch sử đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân. Nghe náo nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi súng trên vai sao quân đầu mũ em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước hiên ngang, những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay em. Anh chiến sỹ ơi đã bao đêm canh bên nòng súng ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết ơi thủ đô thịt da máu xương tan, trút căm hờn vào quân xâm lược giữ đất trời thủ đô mến yêu của ta.
Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba Đình lịch sử đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân. Nghe náo nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi lúa lên xanh tươi trên đồng lúa khi bom vừa rơi và khói bay trong nắng, anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm. Tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô tự hào. Ta nghe tiếng ca khắp non sông âm vang rộn rã, đây thủ đô là trái tim kêu hãnh đây Sài Gòn - Huế là đất nước hiên ngang, có nơi nào đẹp hơn đất này đất anh hùng Việt Nam mến yêu của ta . Thủ đô Hà Nội của ta là một bài ca vinh quang

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: