Google
 

Tuesday, May 8, 2007

A (page 8/ trang 8)

************************************
************************************
Ave Maria
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Lê Nhật Quang
Album:Khúc Nhạc Chiều

Sáng tác : F. Schubert
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Ave Maria
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Hòa Tấu Giáng Sinh

Sáng tác : Fr. Schubert
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Ave Maria
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Bích Hồng
Album:Chủ Nhật Buồn - Những Ca Khúc Bất Tử vol.2 (mp3)

J.S Bach C. Gounod
Lời Việt: Dương Thụ
Trình bày: Mỹ Linh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: