Google
 

Tuesday, May 8, 2007

B (page 4 / trang 4)

************************************
************************************
Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:A#
Album:Sức Trẻ Thành Phố Anh Hùng

Sáng tác: Lưu Khương Ninh
Thể hiện: nhóm A#
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Cẩm Tú
Album:Câu Hát Quê Hương

Sáng tác: Võ Văn Di
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Võ Văn Di

Biển trời bao la
Đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan...

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui
Huy hoàng...

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương...

Ôi...
Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Đời tự do
Gió Xuân về
Đời tự do
Gió Xuân về.

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương lai...

Biển trời quê ta
Bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi
Nơi phương trời...

Biển trời quê ta
Nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm
Ước mơ...

Ôi...
Biển trời bao la
Đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam
Cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Bài Ca Đất Nước Anh Hùng

Sáng tác: Võ Văn Duy
Thể hiện: NSND Thu Hiền

Biển trời bao la
Đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan...

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui
Huy hoàng...

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương...

Ôi...
Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Đời tự do
Gió Xuân về
Đời tự do
Gió Xuân về.

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương lai...

Biển trời quê ta, bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi, nơi phương trời...

Biển trời quê ta, nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm Ước mơ...

Ôi...
Biển trời bao la, đã sạch bóng thù.
Từ Bắc vô Nam, cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam. Đón Xuân về
Người Việt Nam.Đón Xuân về
Người Việt Nam.Đón Xuân về.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Tuyển Tập - Bài Ca Không Quên

Sáng tác: Võ Văn Di

Biển trời bao la
Đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan...

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui
Huy hoàng...

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương...

Ôi...
Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Đời tự do
Gió Xuân về
Đời tự do
Gió Xuân về.

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương lai...

Biển trời quê ta
Bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi
Nơi phương trời...

Biển trời quê ta
Nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm
Ước mơ...

Ôi...
Biển trời bao la
Đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam
Cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Tuyển Tập_Tình Ca Người Lính Vol.2

Sáng tác: Võ Văn Di

Biển trời bao la
Đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan...

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui
Huy hoàng...

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương...

Ôi...
Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Đời tự do
Gió Xuân về
Đời tự do
Gió Xuân về.

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương lai...

Biển trời quê ta
Bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi
Nơi phương trời...

Biển trời quê ta
Nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm
Ước mơ...

Ôi...
Biển trời bao la
Đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam
Cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Thống Nhất
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Trọng Tấn
Album:Một Đời Người, Một Rừng Cây

Sáng tác: Võ Văn Di

Biển trời bao la
Đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan...

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui
Huy hoàng...

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương...

Ôi...
Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Đời tự do
Gió Xuân về
Đời tự do
Gió Xuân về.

Dô... khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương lai...

Biển trời quê ta
Bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi
Nơi phương trời...

Biển trời quê ta
Nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm
Ước mơ...

Ôi...
Biển trời bao la
Đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam
Cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về
Người Việt Nam
Đón Xuân về.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Tình Nguyện Xanh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Huy Tuấn
Thể hiện:Đăng Khôi
Album:Khôi

Sáng tác: Huy Tuấn

Một !Một ngày hè rất xanh
Đẹp sao toàn một màu áo xanh
Miệng cười nụ cười rất tươi
Đẹp sao màu tình nguyện áo xanh
Dù cho mưa nắng vẫn có chúng tôi
Là một màu xanh xanh ngát muôn nơi.
Ở đâu gian khó vẫn có chúng tôi
Ngày xanh, xanh ngát cho đời
Là một màu xanh rất gần
Trên đôi vai với bao nhiêu hi vọng
Nhọc nhằn thế mà sao vui thế
Mang theo bao niềm hạnh phúc
Là một màu xanh rất hiền
Trong con tim cháy lên bao khát vọng
Đất nước bình yên
Và chúng tôi hồn nhiên, sẽ mãi là thế
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Trên Đồi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Siu Black
Album:Mặt Trời Trong Siu

Sáng tác: Mạnh Tú

Chuyện ngày qua có một chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng
Và một đêm trời không trăng sao nàng đã đi xa thật xa rồi
Vì cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng khuất núi đồi
Và chỉ còn tiếng gió tiêu thao thức đêm từng đêm về
Và chỉ còn tiếng ca chàng trai hát ... hát trên đồi cao

Một đêm bao ngỡ ngàng một đêm anh đến mang tình trao em
Thời gian như ngừng lại còn đâu những tháng năm bên nhau
Chờ em bao đêm ngày gọi em trời không sáng cho ta gặp nhau
Để anh hát lời yêu lời thương ...
Lời của chàng Đam San đi tìm nữ thần mặt trời
Lời của con tim nao nức thao thức cuộc đời
Ngày từng ngày trôi qua anh vẫn hát

Hỡi em yêu dấu ơi
Nhớ thương anh vẫn chờ
Trên đồi cao anh hát những ngày bên nhau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Trường Sơn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trần Chung
Thể hiện:Hương Giang
Album:Tình Ca Đất Nước

Sáng tác: Trần Chung

Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.Dừng ở chân đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường sơn ơi, ơi trường sơn ơi đèo vút cao vượt qua mây gió, đạp đá tai mèo bằng sức gió ngàn cân.đi ta đi những trai làng Phù Đổng, còn gì vui hơn dường ra trận mùa xuân. Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay. Như mắt em sáng lên muôn niềm tin.ta nhớ má Năm Căn ta thương em Cửa Việt mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn.cả miền Nam đang gọi chúng ta đi.trường sơn ơi, trường sơn ơi, đêm nay ta đi trường sơn lộng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa, đi ta đi tung tung cách đại bàng hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phòng Miền Nam.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Trường Sơn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trần Chung
Thể hiện:NSND Trung Kiên
Album:Bài Ca Trường Sơn

Sáng tác: Trần Chung

Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.Dừng ở chân đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường sơn ơi, ơi trường sơn ơi đèo vút cao vượt qua mây gió, đạp đá tai mèo bằng sức gió ngàn cân.đi ta đi những trai làng Phù Đổng, còn gì vui hơn dường ra trận mùa xuân. Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay. Như mắt em sáng lên muôn niềm tin.ta nhớ má Năm Căn ta thương em Cửa Việt mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn.cả miền Nam đang gọi chúng ta đi.trường sơn ơi, trường sơn ơi, đêm nay ta đi trường sơn lộng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa, đi ta đi tung tung cách đại bàng hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phòng Miền Nam.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Trường Sơn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trần Chung
Thể hiện:Quang Thọ
Album:Lá Đỏ

Sáng tác: Trần Chung

Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người.
Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.
Dừng ở chân đèo mà nghe suối hát,
ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi.

Trường sơn ơi, ơi trường sơn ơi
đèo vút cao vượt qua mây gió,
đạp đá tai mèo bằng sức gió ngàn cân.
đi ta đi những trai làng Phù Đổng,
còn gì vui hơn dường ra trận mùa xuân.

Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay.
Như mắt em sáng lên muôn niềm tin
ta nhớ má Năm Căn ta thương em Cửa Việt
mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn.
cả miền Nam đang gọi chúng ta đi
trường sơn ơi, trường sơn ơi,
đêm nay ta đi trường sơn lộng gió,
trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa,
đi ta đi tung tung cách đại bàng
hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam,
giải phòng Miền Nam.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Tuổi Trẻ Quân Đội Nhân Dân
------oOo-----
Nhạc sĩ:An Thuyên
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bài Ca Người Lính vol.2

Sáng tác: An Thuyên
Thể hiện: Trường CĐ Nghệ thuật Quân đội
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Xanh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Tường Văn
Thể hiện:Đăng Khôi
Album:From The North... To The South

Sáng tác: Tường Văn
Hòa âm: Anh Khoa

Em giờ đây biết chăng mình anh đợi mong trong chiều
Em giờ đây biết chăng tình vẫn chưa nhạt phai
Anh buồn theo mây gió, nhớ em giờ nơi xa vời
Từng giờ phút lặng im buồn tênh
Bên hàng cây lá xanh dường như cùng anh mong đợi
Muôn loài chim còn hót bài ca xưa
Sông dài trôi êm đềm
Con thuyền nơi chân trời sẽ quay về bến bờ?

Lòng anh khát khao nhớ mong dâng trào
Về một câu ca chưa quên trong đời
Tình yêu đã trao đến em
Qua bao kỷ niệm cùng năm tháng khi ta còn bên nhau
Về đây với anh xóa đi ưu phiền
Và quên dĩ vãng trôi trên sông dài tràn ngập ước mơ
Chúng ta yêu thương nhau mãi thôi
Bài ca thắm trên môi cười xanh tươi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Xây Dựng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Vân
Thể hiện:Quang Lý
Album:Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Sáng tác: Hoàng Vân

Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người
dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
Niềm vui của đôi ta
về ngôi nhà thầm mong ước
đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...
Bạn đời ơi iiiiiiiiiii!
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới
Trong khói bom, trong ánh trăng, suốt bốn mùa
Tôi vẫn xây tiếng hát vui
cho chúng tôi, tiếng hát vui
cho các bạn...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Ca Yêu Đời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Cẩm Ly
Album:Một Đời Yêu Nhau Một Ngày Xa Nhau

Lời Việt: Trung Nghĩa
Trình bày: Cẩm Ly

Nào ca bài ca yêu nồng say bao niềm vui đến
Cứ mãi ta bên nhau hát ca
Đời bao buồn vui ta tìm quên nơi tình yêu đó
Cứ hát cho đêm trôi mãi thôi
Bạn bè bên nhau thật vui quá nắm tay yêu rạng ngời
Tình thắm tươi sáng lên bao giấc mơ tuyệt vời

Cuộc đời cho ta bài ca hát lên tuyệt vời
Cho những tình người ta vẫn mãi tin một giấc mơ hồng
Cuộc đời cho ta niềm tin thắp sáng tim người
Cho những nụ cười, cho những yêu thương còn mãi quanh đây
Ho… ho… ho… ho… ho… ho… ho… ho hey…
Mọi người trong tay đắm say thêm nồng
Ho… ho… ho… ho… ho… ho… ho… ho hey…
Tìm về hơi ấm thắm thiết bên nhau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Từ Công Phụng
Thể hiện:Xuân Phú
Album:Đường Xa Ướt Mưa - Xin Em Đừng Về

Sáng tác: Từ Công Phụng

Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương, trôi trên nụ cười phong kín

Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây

Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi

Giòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này, thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm, ru lên tuổi buồn em mang

Giòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Từ Công Phụng
Thể hiện:Xuân Phú
Album:Tứ Quý Sài Gòn

Sáng tác: Từ Công Phụng

Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương, trôi trên nụ cười phong kín

Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây

Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi

Giòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này, thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm, ru lên tuổi buồn em mang

Giòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Chiều Thu
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc Vượng
Thể hiện:Ngọc Anh
Album:Dấu Chôn Tình Buồn

Sáng tác: Quốc Vượng

Nắng vẫn tươi hồng trên đôi má em yêu.
Và anh vẫn ngồi ngắm em lặng im từng chiều.
Em vẫn dịu dàng như cô gái năm xưa.
Khép nép bên anh suối tóc buông trôi.
Khẽ hát bâng quơ bài hát mênh mang chiều thu vắng.

Có hay khi nào ta đã nói yêu nhau
Thời gian chẳng phai mờ đi dấu yêu thuở nào
Với những năm dài ta hạnh phúc bên nhau
Vẫn đắm say như tình mới
Với những yêu thương và những đắng cay cuộc đời.

Vẫn yêu em bao ngày qua
Và nhớ thương thêm khi rời xa
Hạnh phúc cho nhau
Lời yêu thương chan chứa
Và hát cho nhau bài hát chiều thu.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Đỗ Bảo
Thể hiện:Ngọc Anh
Album:Ngọc Anh Online

Sáng tác: Đỗ Bảo

Cơn mưa bay bay con đường trơn.
Nhớ anh thật nhiều.
Ngày đã sang...
Đêm qua em mơ, mơ về anh.
Muôn vì sao trên trời.
Mơ về anh!

Mộng mơ thấy, em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng.
Và anh đến như đã không quên lời hẹn ước.
Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người.
Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
Tình yêu ở đó, sẽ mãi cùng tháng năm.

Gọi tên anh, bình minh thơm môi mềm.
Gọi tên anh, mưa rơi mơn man từng con sóng.
Lời anh nói và đôi mắt rất hiền.
Là bài hát không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi./.


Cơn mưa bay bay con đường trơn.
Bóng soi mặt hồ.
Ngày đã sang...
Bâng khuâng trong em vẫn chờ mong.
Phút hàng mi khép lại.
Môi gặp môi!

Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người.
Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi.
Một ngày mới, ta biết sâu kín nơi trái tim mình.
Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
Tình yêu ở đó, sẽ mãi, cùng tháng năm.

Lại bên em, và trao em mối tình.
Dành cho nhau, thương yêu sẽ mãi chẳng đổi thay.
Và đêm nay, một đêm trăng yên lành.
Vì mộng ước không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Cho Em Và Tôi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Vũ Quốc Việt
Thể hiện:Quang Hà
Album:Nếu Còn Trở Lại

Sáng tác : Vũ Quốc Việt
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Cô Đơn
------oOo-----
Nhạc sĩ:Thái Thịnh
Thể hiện:Triệu Hoàng
Album:Anh Sorry

Sáng tác: Thái Thịnh

Vẫn như còn nghe từng bước chân rời xa
Vẫn như còn thấy cuộc tình của đôi ta
Vẫn như còn nhau bằng khúc ca buồn đau
Điệu nhạc than van, từng lời gom bao dĩ vãng
Giọng đàn du dương, giọt sầu tơ vương

Còn vang vọng trong đêm vắng
Là bài hát viết riêng cho nàng
Là bài hát lỡ duyên cung đàn
Dở dang từ khi lứa đôi lìa tan
Là bài hát viết trong u buồn
Là bài hát giấu trong tâm hồn
Từng đêm làm ta càng thêm nhớ em
Bài hát cô đơn
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Cuối
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lương Bằng Quang
Thể hiện:Đan Trường
Album:Đến Một Lúc Nào Đó

Sáng tác: Lương Bằng Quang
Hòa âm: Lý Huỳnh Long

Và giọng hát vẫn run theo cung đàn
Một người như ca sĩ người say sưa
Màn đã khép khuất che sau lưng người
Giờ mình anh bên tiếng ngân thật sâu
Đèn màu cũng hắt hiu trên vai gầy
Dần chìm đi trong lãng quên liêu xiêu
Để từ đó nốt nhạc anh cất cao
Sáng lên trong đêm dài rất khuya

Tiếng hát đó xoa dịu đi nỗi buồn
Làm nhẹ vơi nhớ mong
Tiếng hát đó trôi từng đêm không dứt
Hát ru tim ai thổn thức
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Nắm Tay
------oOo-----
Nhạc sĩ:Sông Trà
Thể hiện:Xuân Mai
Album:Con Chim Non 8 (phần 1)

Sáng tác: Sông Trà

Tay nắm tay cùng nhau ta hát vang
Tang tính tang hòa theo chân bước nhanh
Tay nắm tay cùng nhau ta kết đòan
Tình học sinh luôn gắn bó nhau hơn.
Như nắng mai vườn xuân hoa thắm tươi
Như ánh trăng rằm reo vui khắp nơi
Ta hát vang cầm tay nhau kết đòan
Đời học sinh yêu thắm thiết mái trường.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Ru Cho Anh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Dương Thụ
Thể hiện:Hồng Nhung
Album:Hồng Nhung và Những Bài Top Ten

Sáng tác: Dương Thụ

Ru anh, ru anh ngủ, đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bóng liễu đổ, mặt hồ xanh như mơ
Ru anh, ru anh ngủ, rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ, thật đời hay mộng mơ

Ru hời gió mát, trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm, chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi, lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi, đêm thu lồng lộng

Ru hời tiếng lá, xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm, nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh, trăng non vừa lên
Đó bài hát, em dành ru anh.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Ru Cho Anh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Dương Thụ
Thể hiện:Mỹ Linh
Album:Vẫn Hát Lời Tình Yêu

Dương Thụ

Ru anh, ru anh ngủ, đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bóng liễu đổ, mặt hồ xanh như mơ
Ru anh, ru anh ngủ, rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ, thật đời hay mộng mơ
Ru hời gió mát, trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm, chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi, lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi, đêm thu lồng lộng

Ru hời tiếng lá, xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm, nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh, trăng non vừa lên
Đó bài hát, em dành ru anh.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Ru Cho Người Yêu
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Văn Hiên
Thể hiện:Tam Ca Áo Trắng
Album:

Nguyễn Văn Hiên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Ru Mùa Xuân
------oOo-----
Nhạc sĩ:Dương Thụ
Thể hiện:Hồng Nhung
Album:Cháu Vẽ Ông Mặt Trời

Sáng tác: Dương Thụ
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Tặng Mẹ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc Vượng
Thể hiện:Hồng Hạnh
Album:Dấu Chôn Tình Buồn

Sáng tác: Quốc Vượng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Bài Hát Tặng Thầy
------oOo-----
Nhạc sĩ:Đặng Được
Thể hiện:Thanh Thúy
Album:Tình Yêu Ngọt Ngào

Sáng tác: Đặng Được
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: