Google
 

Tuesday, May 8, 2007

C (page 5 / trang 5)

************************************
************************************
Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Hiệp
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Bài Ca Xuân 68

Sáng tác: Hoàng Hiệp

Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trong về
Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nam buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe cầu hò
Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng
Bến thường một dạ khắng khăng đợi thuyền
Nhắn ai xin giữ câu nguyền trong cơn bão tố
Vẫn bền lòng son
Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi
Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên em với chàng
Se mây cho sáng trăng vàng
Khái son nỗi bến cho nàng về anh
Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em
Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Hiệp
Thể hiện:Mỹ Lệ
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Hoàng Hiệp

Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trong về
Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nam buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe cầu hò
Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng
Bến thường một dạ khắng khăng đợi thuyền
Nhắn ai xin giữ câu nguyền trong cơn bão tố
Vẫn bền lòng son
Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi
Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên em với chàng
Se mây cho sáng trăng vàng
Khái son nỗi bến cho nàng về anh
Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em
Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Hiệp
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Chưa rõ

Nhạc: Hoàng Hiệp, Lời: Đằng Giao


Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê... mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò

Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Nhắn ai xin giữ câu nguyền
Trong cơn bão tố vững bền lòng son

Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi!

Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi
Xa xa một đàn chim, rẻ mây dang cánh lưng trời
Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời

Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
Rẻ mây cho sáng trăng vàng
Khai sông nối bến cho nàng về anh

Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu cho lòng anh
Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai!

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Hiệp
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Hoa Cau Vườn Trầu

Nhạc: Hoàng Hiệp, Lời: Đằng Giao

Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê... mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò

Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Nhắn ai xin giữ câu nguyền
Trong cơn bão tố vững bền lòng son

Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi!

Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi
Xa xa một đàn chim, rẻ mây dang cánh lưng trời
Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời

Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
Rẻ mây cho sáng trăng vàng
Khai sông nối bến cho nàng về anh

Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu cho lòng anh
Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai!

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng Hiệp
Thể hiện:Tố Uyên
Album:Dòng Sông Quê Em, Dòng Sông Quê Anh

Sáng tác: Hoàng Hiệp
Lời: Hoàng Hiệp - Đằng Giang

Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trong về
Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nam buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe cầu hò
Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng
Bến thường một dạ khắng khăng đợi thuyền
Nhắn ai xin giữ câu nguyền trong cơn bão tố
Vẫn bền lòng son
Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi
Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên em với chàng
Se mây cho sáng trăng vàng
Khái son nỗi bến cho nàng về anh
Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em
Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hò Từ Cửa Sót
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Dân Ca Trung Bộ

Sáng tác: Nguyễn Viết Hoài (dân ca Nghệ Tĩnh) 
Biểu diễn: Hoàng Thanh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hỏi Cho Em ?
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quỳnh Hợp
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Xí...Muội Ơi

Nhạc : NS Quỳnh Hợp - Thơ: Bùi Nguyễn Trường Kiên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Câu Hỏi Cho Em
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quỳnh Hợp
Thể hiện:Y Jang Tuyn
Album:Chỉ Là Giấc Mơ

Sáng tác: Quỳnh Hợp
Thơ: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Trình bày: Y Jang Tuyn - Duy Thủy

Trăm suối nguồn chảy mãi
Cho đời những dòng sông
Những dòng sông hợp lại
Cho xanh những cánh đồng
Những cánh đồng trĩu hạt
Cho em đầy bát cơm
Những trang vở trắng thơm
Cho em từng con chữ
Thầy cô cho vốn sống
Bạn bè cho niềm vui
Mái trường cho kỷ niệm
Tuổi thơ cho tiếng cười
Tháng ngày cho khôn lớn
Mẹ cha cho hình hài
Tương lai cho hy vọng
Em bước vào ngày mai
Đời cho em nhiều vậy
Trả lại gì em ơi?

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cậu Quận
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Văn Ca Thánh Mẫu vol.4

Thể hiện: NSUT Khắc Tư & nghệ sĩ Lưu Trọng Quỳnh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cầu Trời Mưa Xuống
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phạm Tuyên
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Nu Na Nu Nống ( Video )

Sáng tác: Phạm Tuyên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cầu Vồng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trịnh Tú Trung
Thể hiện:Hứa Vĩ Văn
Album:Quán Café Mùa Hè

Sáng tác: Trịnh Tú Trung

Ngồi tựa bên em, nhìn trời lấp lánh
Cầu vồng đêm mưa, ngàn muôn vì sao chiếu lung linh
Chỉ cần em thôi, lòng chợt ấm
Khúc ca yêu thương giờ đây đang dâng cao
Ngồi kề vai em, bầu trời chứng giám
Ngàn ngàn ngôi sao nhìn anh và nói với anh rằng
Chỉ mình em thôi và em hãy hứa với anh rằng
Yêu mình anh thôi nhé em

Ước muốn được cùng nhau muôn đời
Tựa cầu vồng kia mãi không phai màu
Ước muốn đôi mình được kề vai nhau mãi
Nhìn bầu trời cao cao muôn ánh sao

Tình này anh trao
Dù cho có nắng mưa trên cuộc đời
Dù cho có khó khăn vây quanh
Lòng nguyện mãi mãi yêu em thôi
Dẫu cho cuộc tình này qua bao đắng cay
Tình anh trao em
Ngàn năm bóng em hằn trong tim
Xin nguyện luôn mãi yêu em
Thắp sáng những ngôi sao
Thắp sáng riêng cho đôi ta
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Bã Đậu
------oOo-----
Nhạc sĩ:Minh Vy
Thể hiện:Cẩm Ly
Album:Áng Mây Buồn (demo)

Sáng tác: Minh Vy
Thơ: Thanh Tâm
Trình bày: Cẩm Ly - Quốc Đại
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Bàng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Bức Tường
Thể hiện:Bức Tường
Album:Vô Hình

Trần Lập

Cây bàng ơi
toả bóng tháng năm dài
dưới vòm lá
tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
rồi một sớm lớn khôn
nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy.


Để sống có ý nghĩa hơn
dù mùa đông buốt giá
lá rơi như giọt máu đỏ.

Vẫn tin rằng
rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
đón nắng vàng

Bridge ( backvocals ):

Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
đỏ như máu dẫu xa lìa cành
nụ cười luôn tươi sáng trên môi.

Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
đỏ như máu dẫu xa lìa cành
nụ cười luôn tươi sáng trên môi.

Ref:

Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ.
đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
Miên man khúc hát

Cây bàng năm xưa

(Hot)

Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
dẫu báo dông đã thấm bao ngày qua
Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ
Còn mãi sức sống cây bàng xưa.


Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng
vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh.
Để vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ
để sống mãi cây bàng ơi.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Cầu Dừa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hàn Châu
Thể hiện:Ngọc Sơn
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Hàn Châu

Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa
Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má phấn chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa

Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên em cùng anh quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng... cười

Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa

Em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa

Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê

Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm

Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ nhìn em sao lạnh lùng

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Đàn Sinh Viên
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc An
Thể hiện:Việt Quang
Album:Con Tim Lãng Quên

Nhạc: Quốc An
Lời: Thuận Thiên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Điệp Vàng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Ngọc Thiện
Thể hiện:Quang Linh
Album:Ngày Em Xa Mái Trường

Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện
Thơ: Nguyễn Thái Dương
Trình bày: Quang Linh

Cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối
Sắc hoa vàng rụng xuống kín chân tôi
Không hò hẹn sao tôi còn mãi đợi
Đứng lơ ngơ lóng ngóng dưới hiên đời

Khung cửa sổ dịu dàng mở lối
Ngọn đèn khuya lặng lẽ bóng em ngồi
Tóc em xõa xuống đôi bờ vai nhỏ
Dòng thác nào cuộn chảy giữa lòng tôi

Cây rơi vãi, lòng tôi không rơi vãi
Chỉ lặng thầm nở một nụ tình si
Em có thấy một mai khi thức dậy
Hai dấu chân tôi để lại trước sân
Lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ
Xác hoa vàng sẽ nói hộ dùm tôi
Lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ
Xác hoa vàng sẽ nói hộ dùm tôi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Điệp Vàng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Ngọc Thiện
Thể hiện:Quang Linh
Album:Tình Yêu Ban Đầu

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện

Cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối
Sắc hoa vàng rụng xuống kín chân tôi
Không hò hẹn sao tôi còn mãi đợi
Đứng lơ ngơ lóng ngóng dưới hiên đời

Khung cửa sổ dịu dàng mở lối
Ngọn đèn khuya lặng lẽ bóng em ngồi
Tóc em xõa xuống đôi bờ vai nhỏ
Dòng thác nào cuộn chảy giữa lòng tôi

Cây rơi vãi, lòng tôi không rơi vãi
Chỉ lặng thầm nở một nụ tình si
Em có thấy một mai khi thức dậy
Hai dấu chân tôi để lại trước sân
Lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ, xác hoa vàng sẽ nói
hộ giùm tôi
Lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ, xác hoa vàng sẽ nói
hộ giùm tôi

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Dừa Bình Định
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Dân Ca Trung Bộ

Sáng tác: Trần Hậu (Bài chòi) 
Biểu diễn: Đoàn Thanh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Dừa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Xuân Hồng
Thể hiện:Hoàng Thanh
Album:Tiếng Vọng Quá Khứ

Sáng tác: Xuân Hồng
Thể hiện: Hoàng Thanh

Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa
Trái xanh ngoài xanh trong trắng
Bốn mùa nước ngọt lại trong như tấm lòng người dân Việt Nam thủy chung
Quê dừa, từ nơi đồng xanh bát ngát, phù sa đất cát nước bạc Cửu Long
Nghiêng mình soi bóng trên dòng sông
Vươn tàu che mát đoàn quân
Cùng reo khúc hát, chiến công thành đồng

Nhớ khi, những đứa con từ Nam ra Bắc
Cây dừa theo ra với Bác Hồ
Bao nỗi nhớ thương, nhớ thương Miền Nam gian khổ
Bác đem dừa trồng ngay trước ngõ
Bác chắt chiu, sớm hôm vào ra vun xới
Dừa mỗi ngày vượt lên phơi phới
Đã đơm bông kết trái cho đời
Đời mỗi ngày một thêm đổi mới
Đất nước đang vươn tới vinh quang.

Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa
Nắng mưa càng thêm xanh thắm
Gió đùa lá nhè nhẹ đưa như dáng người con gái Việt Nam dễ thương
Ai về, miền quê mà nghe tiếng hát, bài ca dâng Bác dưới rặng dừa xanh
Trên trời con sáo lượn quanh
Ngôi trường bao mái đầu xanh
Đùa vui múa hát, chung quanh ảnh Người.

Bác ơi, nhờ người vào ra vun xới
Thân dừa nay đã lớn lên rồi
Xanh khắp núi sông, bão giông dừa không lay chuyển
Nhớ công ơn người như non biển
Khi nước non hát vang bài ca chiến thắng
Chào một ngày Miền Nam giải phóng
Đất nước ta hết bóng quân thù
Trùng điệp trùng dừa xanh rợp bóng
Với núi sông Bác sống muôn năm.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Dừa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Xuân Hồng
Thể hiện:Hoàng Thanh
Album:Tuyển Tập - Bài Ca Không Quên

Sáng tác: Xuân Hồng
Thể hiện: Hoàng Thanh

Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa
Trái xanh ngoài xanh trong trắng
Bốn mùa nước ngọt lại trong như tấm lòng người dân Việt Nam thủy chung
Quê dừa, từ nơi đồng xanh bát ngát, phù sa đất cát nước bạc Cửu Long
Nghiêng mình soi bóng trên dòng sông
Vươn tàu che mát đoàn quân
Cùng reo khúc hát, chiến công thành đồng

Nhớ khi, những đứa con từ Nam ra Bắc
Cây dừa theo ra với Bác Hồ
Bao nỗi nhớ thương, nhớ thương Miền Nam gian khổ
Bác đem dừa trồng ngay trước ngõ
Bác chắt chiu, sớm hôm vào ra vun xới
Dừa mỗi ngày vượt lên phơi phới
Đã đơm bông kết trái cho đời
Đời mỗi ngày một thêm đổi mới
Đất nước đang vươn tới vinh quang.

Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa
Nắng mưa càng thêm xanh thắm
Gió đùa lá nhè nhẹ đưa như dáng người con gái Việt Nam dễ thương
Ai về, miền quê mà nghe tiếng hát, bài ca dâng Bác dưới rặng dừa xanh
Trên trời con sáo lượn quanh
Ngôi trường bao mái đầu xanh
Đùa vui múa hát, chung quanh ảnh Người.

Bác ơi, nhờ người vào ra vun xới
Thân dừa nay đã lớn lên rồi
Xanh khắp núi sông, bão giông dừa không lay chuyển
Nhớ công ơn người như non biển
Khi nước non hát vang bài ca chiến thắng
Chào một ngày Miền Nam giải phóng
Đất nước ta hết bóng quân thù
Trùng điệp trùng dừa xanh rợp bóng
Với núi sông Bác sống muôn năm.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Khô Tưới Nước Cũng Khô
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Trích Đoạn Cải Lương

Thể hiện: Thành Được,Út Bạch Lan
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Kiêu Bông
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Còn Duyên

Quan họ Bắc Ninh
Thể hiện: Quý Tráng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Lúa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Xuân Mai
Album:Con cò bé bé 13

Dân ca Thanh Hóa

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngòai thềm chơi trăng ngòai thềm. Chỉ cầm về cho, về cho trong ấm êm, êm lại ngoài êm.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây mía
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phạm Tuyên
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Nu Na Nu Nống ( Video )

Sáng tác: Phạm Tuyên
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Si
------oOo-----
Nhạc sĩ:Dzoãn Bình
Thể hiện:CS Thanh Hoa
Album:Cây Si 1

Sáng tác: Dzoãn Bình
Ý thơ: Nguyễn Hải Thảo
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây So Đũa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Tiến
Thể hiện:Đình Văn
Album:Khung Trời Tuổi Mộng

Sáng tác:Nguyễn Tiến
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Thông Noel
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Xuân Mai
Album:Con Chim Non 10

Nhạc nước ngoài

Oh Christmas tree
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây thuỳ dương
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Tình Ca Nga Vượt Qua Thế Kỷ vol.1

Nhạc Nga
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây Trúc Xinh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Bá Quế
Album:Những Giấc Mơ Vàng - Vol 1

Dân ca quan họ Bắc Ninh
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cây trúc xinh
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Xuân Mai
Album:Con cò bé bé 7

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc qua lấy nỏ như bờ bao.

Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng đứng một mình quả lới như cùng xinh , đứng đứng một mình quả lới nhu càng xinh .

Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc qua lấy nỏ như bờ bao.

Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng đứng nới nào quả lới như cùng xinh, đứng đứng nơi nào quả lới như càng xinh.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: