Google
 

Friday, May 18, 2007

Cùng Hát Lên Nào

************************************
************************************
Cùng Hát Lên Nào
------oOo-----
Nhạc sĩ:Vũ Tuấn Bảo
Thể hiện:Xuân Mai
Album:Con Cò Bé Bé 9

Sáng tác: Vũ Tuấn Bảo

Ca vang lên khúc ca đi nào
Em luôn yêu biết bao mái trường
Em yêu cô giáo em yêu thầy
Em yêu mấy gió yêu cung đàn
Nào cùng hát lên đi nào khúc ca vẫn rộn ràng
Nào cùng hát lên đi nào khúc ca vẫn rộn ràng
Cùng hát lên.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Là Giấc Mơ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Lưu Việt Hùng
Album:Chuyện Tình Hoàng Tử Đại Dương 2 (CD)

Sáng tác: Nguyễn Văn Thanh Nhã
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Là Một Giấc Mơ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Lưu Việt Hùng
Album:Chuyện Tình Hoàng Tử Đại Dương

Nguyễn Văn Thanh Nhã

Có những giấc mơ đẹp, có những giấc mơ buồn
Những giấc mơ ươm mầm để niềm tin còn sống
Những giấc mơ ươm mầm làm đời kia héo mòn
Còn em bao năm qua vẫn lang thang trong giấc mơ nào?

Cũng là một giấc mơ, từ trong trái tim kia bé nhỏ
Từ sự sống mang dòng máu đỏ
Có cuộc đời nào niềm han hoan tràn đầy
Có cuộc đời nào niềm đau như quắt quay
Có ước muốn thật gần, có ước muốn thật xa vời
Những khát khao nơi nào, để người quên cõi đời
Còn em bao năm qua vẫn lang thang trong giấc mơ nào?

Cũng là một giấc mơ, từ nhịp sống đang còn rung động
Từ hơi ấm đang còn khát vọng
Có cuộc đời nào bỏ quên theo tháng ngày
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Là Một Giấc Mơ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Lưu Việt Hùng
Album:Chuyện Tình Hoàng Tử Đại Dương (mp3)

Sáng tác: Nguyễn Văn Thanh Nhã

Có những giấc mơ đẹp, có những giấc mơ buồn
Những giấc mơ ươm mầm để niềm tin còn sống
Những giấc mơ ươm mầm làm đời kia héo mòn
Còn em bao năm qua vẫn lang thang trong giấc mơ nào?

Cũng là một giấc mơ, từ trong trái tim kia bé nhỏ
Từ sự sống mang dòng máu đỏ
Có cuộc đời nào niềm han hoan tràn đầy
Có cuộc đời nào niềm đau như quắt quay
Có ước muốn thật gần, có ước muốn thật xa vời
Những khát khao nơi nào, để người quên cõi đời
Còn em bao năm qua vẫn lang thang trong giấc mơ nào?

Cũng là một giấc mơ, từ nhịp sống đang còn rung động
Từ hơi ấm đang còn khát vọng
Có cuộc đời nào bỏ quên theo tháng ngày
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Là Một Giấc Mơ
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Lưu Việt Hùng
Album:Lưu Việt Hùng (Sắp phát hành)

Sáng tác: Nguyễn Văn Thanh Nhã
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cùng Một Kiếp Hoa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Võ Đức Phấn
Thể hiện:Ánh Tuyết
Album:Bến Cũ

Võ Đức Phấn

Trông em xinh xinh mắt tình tình
Đôi môi tươi tươi má hồng hồng
Mái tóc phất phới bay như gió đưa làn sóng
Đôi mi cong cong sắc huyền huyền
Tay em bon bon thoáng nhìn đời
Mắt thấy ướt luôn như đắm lệ từ lâu
Trông em đi tha thướt dường nào
Đôi khi em mỉm cười vườn hoa kia chớm nở
Lã lướt phất phơi tà áo dáng đi thêm dịu dàng tựa cành hoa trước gió
Nhìn hoa mới nở màu hoa thắm tươi
nhởn nhơ nhởn nhơ đàn bướm
Nhị hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa
Cành hoa đã mở nhìn hoa đắm say đổi trao biết bao lời hứa
Lòng hoa chan chứa hương xuân thơ ngây trao tình đưa duyên
Lời hoa tha thiết trao lời cùng bướm cận kề nhụy hoa
Tình hoa đang nở hương sắc đương duyên đời hoa ngây thơ
Nhụy hoa đã rữa màu hoa úa say tìm thấy đâu con bướm vàng
Còn duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi hoa ?
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cùng Một Kiếp Hoa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Võ Đức Phấn
Thể hiện:Ánh Tuyết
Album:Tóc Mây

Sáng tác : Võ Đức Phấn

Trông em xinh xinh mắt tình tình
Đôi môi tươi tươi má hồng hồng
Mái tóc phất phới bay như gió đưa làn sóng
Đôi mi cong cong sắc huyền huyền
Tay em bon bon thoáng nhìn đời
Mắt thấy ướt luôn như đắm lệ từ lâu
Trông em đi tha thướt dường nào
Đôi khi em mỉm cười vườn hoa kia thơm nở
Lã lướt phất phơi tà áo dáng đi thêm dịu dàng tựa cành hoa trước gió
Nhìn hoa mới nở màu hoa thắm tươi
nhởn nhơ nhởn nhơ đàn bướm
Nhị hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa
Cành hoa đã mở nhìn hoa đắm say đổi trao biết bao lời hứa
Lòng hoa chan chứa hương xuân thơ ngây trao tình đưa duyên
Lời hoa tha thiết trao lời cùng bướm cận kề nhụy hoa
Tình hoa đang nở hương sắc đương duyên đời hoa ngây thơ
Nhụy hoa đã rữa màu hoa úa say tìm thấy đâu con bướm vàng
Còn duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi hoa
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cùng Nhau Đi Hồng Binh (1930)
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Đinh Nhu

Cùng nhau đi hồng binh, đồng tâm ta điều bước. Đừng cho quân thù thoát.Ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống. Mong thế giới đại đồng, tiến lên quân hồng.
Đời ta không cần lo, nhà ta không cần tiếc, làm sao cho toàn thắng, ta mới sống yên vui.Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống. Mong thế giới đại đồng, tiến lên quân hồng.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cùng Nhau Đi Hồng Binh (1930)
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Chưa rõ

Sáng tác: Đinh Nhu

Cùng nhau đi Hồng binh đồng tâm ta đều bước đừng cho quân thù thoát ta quyết chí hy sinh Nào anh em nghèo đâu liều thân cho đời sống mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng
Đời ta không cần lo nhà ta không cần tiếc làm sao cho toàn thắng ta mới sống yên vui Nào anh em nghèo đâu liều thân cho đời sống mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng Cùng nhau đi Hồng binh đồng tâm ta đều bước đừng cho quân thù thoát ta quyết chí hy sinh Nào anh em nghèo đâu liều thân cho đời sống mong thế giới đại đồng tiến lên quân Hồng

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Sẽ Chìm Trôi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trịnh Công Sơn
Thể hiện:Chưa rõ
Album:

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nhật nguyệt í a trên cao ta ngồi í a dưới thấp
Một dòng í a trong veo , sao lòng í a còn đục
Bầy vạc í a bay qua kêu mòn í a tĩnh lặng
Đường đời í a không xa sao mòn í a gối chân

Nhật nguyệt í a trên cao ta ngồi í a dưới thấp
Một đường í a cong queo nắng vàng í a đột ngột
Từ độ í a chim thiêng hót lời í a bạc mệnh
Từng giọt í a vô biên trôi chìm í a tiếng tăm
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cũng Sẽ Chìm Trôi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trịnh Công Sơn
Thể hiện:Hồng Nhung
Album:Thuở Bống Là Người

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nhật nguyệt í a trên cao ta ngồi í adưới thấp
Một dòng í a trong veo , sao lòng í a còn đục
Bầy vạc í a bay qua kêu mòn í a tĩnh lặng
Đường đời í a không xa sao mòn í a gối chân

Nhật nguyệt í a trên cao ta ngồi í a dưới thấp
Một đường í a cong queo nắng vàng í a đột ngột
Từ độ í a chim thiêng hót lời í a bạc mệnh
Từng giọt í a vô biên trôi chìm í a tiếng tăm
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lê Hựu Hà
Thể hiện:Elvis Phương
Album:Cám Ơn Em Cuộc Đời

Sáng tác: Lê Hựu Hà

Đừng lau nước mắt, đừng che tiếng khóc
Dù nghe đắng cay trong lòng
Buồn ta cứ khóc, cần chi phải giấu
đời đau có ai thương mình

Đời tuy nhớp nhúa
Vẫn gượng cười nhìn ganh đua
Và chẳng trách hay chê cười
Người tuy dối trá
Vẫn dặn lòng ngồi nghe ba hoa
Để cho từng ngày chết trôi qua

Đừng lau nước mắt, đừng che tiếng khóc
đời phải có vui có buồn
Buồn ta cứ khóc, cần chi phải giấu
Đời ai chẳng qua một lần
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời Trên Cánh Diều
------oOo-----
Nhạc sĩ:Hoàng My
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Tình Ca Đất Nước

Sáng tác: Hoàng My
Trình bày: Kiều Oanh

Chiều cong theo cánh diều
Gió liêu xiêu lang bạt
Một khung trời mờ nhạt
Trên mái nhà rêu phong
Vầng sáng nào trước mặt
Bóng đen nào sau lưng
Ai ngược xuôi xuôi ngược
Hãy tin yêu cuộc sống

Sao mà thương nhớ quá
Sao mà đầy vu vơ
Ai ơi đừng xao động
Còn người còn ước mơ
Ai ơi đừng xao động  
Đời còn bao ý thơ

Người đi trong sương mờ
Có nghe trong hững hờ
Một cung đàn đợi chờ
Nghe gió về lang thang
Màu sáng vừa mới rạng
Đã pha màu hoàng hôn
Đêm về trong câm lặng
Thấy tâm hồn cô đơn

Sao hờn ghen nuối tiếc
Sao âm thầm yêu thương
Đôi môi mềm ngóng đợi
Tựa lòng ai mến thương
Nghe như lời vẫy gọi
Từ bàn tay cố hương
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời Tươi Đẹp
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:The Bells
Album:The Bells vol.02

Lời Việt: The Bells
Trình bày: Minh Du

Bạn hãy cùng đến đây nào hỡi những tâm hồn vui sống
Và hãy cùng sớt chia cho cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều
Đừng bao giờ quên người ơi
Hãy sống yêu thương người dù cho bao khó khăn 
Mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi nơi
Đời sẽ mãi xanh hơn

Dù cho gặp khó khãn gì nhưng trái tim này luôn hát
Niềm vui sẽ đến với ai khi bước qua được bóng đêm
Vì ta yêu sao bạn ơi cuộc sống với bao người thân
Đừng lo lắng nhé anh
Ôi người ơi sẽ thấy nỗi đau rời xa
Đời sẽ mãi màu hồng
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phan Huỳnh Điểu
Thể hiện:Ánh Tuyết
Album:Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Thơ: Bùi Minh Quốc, nhạc: Phan Huỳnh Điểu.

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao.
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngàn.
Một tiếng chim ngân, một làn gió biển,
Một sớm mai xuân bước cửa hầm dã chiến,
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu,
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Ơi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực, sáng ngàn năm ngàn năm.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phan Huỳnh Điểu
Thể hiện:Ánh Tuyết
Album:Tuyển Tập - Bài Ca Không Quên

Thơ: Bùi Minh Quốc, nhạc: Phan Huỳnh Điểu.

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao.
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngàn.
Một tiếng chim ngân, một làn gió biển,
Một sớm mai xuân bước cửa hầm dã chiến,
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu,
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Ơi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực, sáng ngàn năm ngàn năm.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phan Huỳnh Điểu
Thể hiện:Trọng Tấn
Album:Em Vẫn Đợi Anh Về

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu.
Thơ: Bùi Minh Quốc
Trình bày: NSND Thanh Hoa - Trọng Tấn

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao.
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngàn.
Một tiếng chim ngân, một làn gió biển,
Một sớm mai xuân bước cửa hầm dã chiến,
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu,
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Ơi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực, sáng ngàn năm ngàn năm.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Hành Trình Của Lý Ngựa Ô
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lê Giang
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Hành Trình Lý Ngựa Ô

Lý Ngựa Ô Kiêng Giang. Lời: Vũ Kim Sa
Thể hiện: Ái Xuân-Đào Đức
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuốc Kêu Bên Trời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Nhất Huy
Thể hiện:Cẩm Ly
Album:Cẩm Ly Và Ca Khúc Âm Hưởng Dân Ca

Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

Nghe tiếng cuốc giữa đêm trăng, Em chờ Anh dưới con đê làng
Ta gối lá ngắm trăng lên, hoa bần rơi trắng đôi bờ kênh
Ai gánh lúa giữa đêm trăng, bao giọt sương ướt đôi vai trần
Câu đối đáp giữa đêm trăng, ơ hò ơ bao khúc chờ mong

Nghe tiếng cuốc đã bao lần, âm thầm Em ngóng trông Anh
Đêm thức giấc đã bao lần, hoa bần rơi xác xơ ngoài sông
Ngày Anh đi tiếng chim lặng câm, đời Em qua biết bao mùa đông
Nghe tiếng cuốc lúc Anh về, cây bần xưa đã xum xuê
Anh cứ trách cớ sao người không chờ Anh dưới chân bờ đê
Nào hay cô gái quê giờ đây vừa sang sông đến nơi quê người
Buồn cho con cuốc kêu bên trời
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuốc Kêu Bên Trời
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nguyễn Nhất Huy
Thể hiện:Cẩm Ly
Album:Nguyễn Nhất Huy - Những Tình Khúc

Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

Nghe tiếng cuốc giữa đêm trăng, Em chờ Anh dưới con đê làng
Ta gối lá ngắm trăng lên, hoa bần rơi trắng đôi bờ kênh
Ai gánh lúa giữa đêm trăng, bao giọt sương ướt đôi vai trần
Câu đối đáp giữa đêm trăng, ơ hò ơ bao khúc chờ mong

Nghe tiếng cuốc đã bao lần, âm thầm Em ngóng trông Anh
Đêm thức giấc đã bao lần, hoa bần rơi xác xơ ngoài sông
Ngày Anh đi tiếng chim lặng câm, đời Em qua biết bao mùa đông
Nghe tiếng cuốc lúc Anh về, cây bần xưa đã xum xuê
Anh cứ trách cớ sao người không chờ Anh dưới chân bờ đê
Nào hay cô gái quê giờ đây vừa sang sông đến nơi quê người
Buồn cho con cuốc kêu bên trời
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
------oOo-----
Nhạc sĩ:Lưu Chí Vỹ
Thể hiện:Lưu Chí Vỹ
Album:Lưu Chí Vỹ 07

Sáng tác: Lưu Chí Vỹ
Trình bày: Lưu Chí Vỹ - Tim

 Một là anh trả cho cô ấy sự tự do
Hai là anh yêu cô ấy cho thật lòng
Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy, chỉ vì yêu anh
Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy
Không phải là anh, anh không có quyền gì
Một người bạn thân không thể nói
Không thể xen quá nhiều vào đời tư của người ta
Đàn ông phải biết chăm sóc cho người yêu
Tôi có suy nghĩ và cách yêu riêng của tôi
Ok là thế tôi sẽ không nói nhưng sẽ xem anh yêu thế nào đây

Tình yêu của tôi liên quan gì đến anh
Tình yêu của anh liên quan gì đến tôi
Cô ấy chọn anh không chọn tôi dù biết tôi yêu cô ấy
Bạn thân đã hiểu người bạn thân
Tình yêu của tôi liên quan gì đến anh
Tình yêu của anh liên quan gì đến tôi
Tôi chỉ cần anh yêu và mang lại hạnh phúc cho cô ấy
Còn tôi chỉ cần anh đừng phiền đến hai chúng tôi kể từ đây
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Sống Ơi! Ta Mến Yêu Người
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Trần Tiến
Album:Tình Ca Nga Vượt Qua Thế Kỷ vol.1

Nhạc Nga
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Cay Đắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:La Chấn Kiệt
Thể hiện:La Chấn Kiệt
Album:Cũng Bởi Tại Vì Em

Sáng tác: La Chấn Kiệt
Trình bày: La Chấn Kiệt - Lê Uyên Thư

Cuộc đời đầy trái ngang
cách xa em mất rồi
Lòng mang bao nỗi đau khổ vì yêu
Em đâu biết được tình ngỡ như em ước muốn
nào đâu mình hai hướng cách biệt nhau
Ngày đó đừng quen biết nhau
Ngày nay không đau buồn
Thì thôi chẳng trách ai được
Trách mình anh
Anh không trách mình anh hỡi
Chỉ người có lỗi là tại em
Mong anh hiểu vì nghịch cảnh đành phải xa anh rồi
Người yêu hỡi xin em đừng nói tiếng xa vắng anh
Nước mắt anh rơi
tim anh tan vỡ thấy em sánh vai
Dù xa vắng nhưng em vẫn mãi khắc ghi bóng hình người
Đừng trách em nhé hẹn anh kiếp nữa sẽ mãi yêu anh
Làm sao anh nói hết thành lời
khi trái tim đã không còn
Tình buồn người ơi thì đành chia hai lối mỗi người một bước đi

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Cay Đắng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Nhạc Nước Ngoài
Thể hiện:Đan Trường
Album:Nhạc Tuyển Đan Trường vol.1

Nhạc Hoa
Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện

Một mình qua sân vắng
Chợt nhớ đêm trăng ngày xưa
Dù cuộc tình đắng cay không ngờ
Sao ta chờ mong
Nhớ em với bao đớn đau ôi thân xác hao gầy
Có đêm ánh trăng nhớ ai cho xác xơ mịt mùng
Bóng đen tối tăm lạnh lùng
Trái tim khóc than muôn trùng buồn tênh

Người tình sao đi mãi
Hạnh phúc trên tay vụt bay
Giờ chỉ còn nỗi nhớ đong đầy
Cô đơn còn đây
Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ năm nào
Trái tim vốn ca hát theo tháng năm tan biến
Bỗng nhiên nắng mai tươi cười
Ghé thăm với bao nhiêu tình say đắm

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
Bóng đêm sẽ không vắng tênh mịt mờ
Và bàn chân mong quên đi bước cô đơn
Tiếng chân vang lẻ loi
Có em với ta sánh đôi ngắm trăng
Ánh trăng sáng soi năm tháng
Rồi từng đêm ta chung đôi
Cố tìm quên những thương đau ngàn sau
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Còn Lại
------oOo-----
Nhạc sĩ:Phạm Đăng Khương
Thể hiện:Luân Vy
Album:Tình Yêu Trở Lại

Sáng tác: Phạm Đăng Khương
Thơ: Lê Minh Quốc
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Đã Qua
------oOo-----
Nhạc sĩ:Duy Mạnh
Thể hiện:Duy Mạnh
Album:Lời Sám Hối

Sáng tác: Duy Mạnh

Thôi em hãy về chẳng cần nói thêm để làm chi
Bao nhiêu nỗi buồn rồi thì cũng trôi qua mà thôi
Yêu thương ngọt ngào chỉ là giấc chiêm bao vụt qua
Hãy vui bên người đừng luyến tiếc chi
Bao nhiêu kỷ niệm giờ hãy cố quên đi người ơi
Anh đâu trách em mà chỉ trách riêng anh mà thôi
Con tim dại khờ giờ một bóng đơn côi lẻ loi
Lòng đau đớn tiễn chân em về với người

Cầu mong cho em sẽ hạnh phúc mãi mãi
Hãy quên đi những ngày xưa
Giờ thì ta coi nhau như đã chưa hề quen
Rồi thời gian sẽ xóa đi hết
Hết đi từng nỗi đau
Tình yêu đó chỉ là giấc mơ thoáng qua thôi
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Đã Xa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Dương Triệu Hải
Thể hiện:Dương Triệu Hải
Album:Đã Hết Rồi Giây Phút Bên Nhau

Sáng tác: Dương Triệu Hải
Phối khí: Phan Cường
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Đã Xa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc An
Thể hiện:Lâm Vũ
Album:Vẫn Mong Em Quay Về

Sáng tác: Quốc An

Sỏi đá vẫn nhớ dấu chân người đã xa
Đường vắng phố cũ tháng năm nào thiết tha
Em giờ đây đã xa nơi phương trời lạnh giá
Ôm nỗi cô đơn buồn bã
Nhịp chân bâng khuâng gót đã mòn lối đi
Hạnh phúc mãi mãi vẫn như dòng nước trôi
Cho dù ai cố quên bao ân tình thuở ấy
Tôi vẫn chờ mong bóng người

Lệ rơi trên xác lá úa nhạt nhòa ướt mi
Quạnh hiu đêm tối trống vắng lạc loài đắng cay
Buồn thương cho thân tôi bơ vơ rã rời niềm nhung nhớ
Người yêu nhung nhớ dĩ vãng cuộc tình lỡ làng
Tình yêu ơi mãi tiếc nuối, kỷ niệm xưa còn đâu nữa
Khóc cho vơi ngàn đắng cay vẫn mong em về chốn đây
Một mình tôi ôm giá băng theo tháng ngày
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Đã Xa
------oOo-----
Nhạc sĩ:Quốc An
Thể hiện:Lâm Vũ
Album:Vẫn Mong Em Quay Về (mp3)

Sáng tác: Quốc An

Sỏi đá vẫn nhớ dấu chân người đã xa
Đường vắng phố cũ tháng năm nào thiết tha
Em giờ đây đã xa nơi phương trời lạnh giá
Ôm nỗi cô đơn buồn bã
Nhịp chân bâng khuâng gót đã mòn lối đi
Hạnh phúc mãi mãi vẫn như dòng nước trôi
Cho dù ai cố quên bao ân tình thuở ấy
Tôi vẫn chờ mong bóng người

Lệ rơi trên xác lá úa nhạt nhòa ướt mi
Quạnh hiu đêm tối trống vắng lạc loài đắng cay
Buồn thương cho thân tôi bơ vơ rã rời niềm nhung nhớ
Người yêu nhung nhớ dĩ vãng cuộc tình lỡ làng
Tình yêu ơi mãi tiếc nuối, kỷ niệm xưa còn đâu nữa
Khóc cho vơi ngàn đắng cay vẫn mong em về chốn đây
Một mình tôi ôm giá băng theo tháng ngày
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

************************************
************************************
Cuộc Tình Đẹp Mãi
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Thu Hiền
Album:Chưa rõ

Quốc Vượng

Khi tình anh chan chứa trong em, ngập đầy niềm đắm say.
Và nụ hồng anh đã cho em thắm mãi mối tình ta.
Ôi tình sao êm ái trong tim ngọt ngọt niềm thương nhớ.
Nồng nàn từng làn môi ấm người yêu hỡi.
Khi nụ hôn tha thiết trao nhau tình đẹp ngàn ý thơ.
Thật dịu dàng anh nói yêu em, chỉ có em mà thôi.
Ôi tình yêu mang những hương hoa dạt dào một trời hạnh phúc.
Cuộc tình dành trọn anh đã không nhạt phai.
Anh là tia nắng đánh thức tim em ngủ quên bao đêm dài.
Anh là ngọn lửa soi sáng lên cho đời em.
Cuộc tình này dành cho anh đó và trọn đời nguyện yêu anh mãi.
Em mong sao anh luôn mãi mãi thiết tha yêu em suốt đời.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: