Google
 

Sunday, May 6, 2007

Anh Em Ta Về

-----oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Chưa rõ
Album:Tuổi Trẻ Ca Hát - Vol.1 Nối Vòng Tay Lớn
Thể loại:Nhạc truyền thống - cách mạng
------oOo-----

Sưu Tầm

Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè (một, hai, ba, bốn, năm). Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè (năm, bốn , ba, hai, một).
Một đều chân bước nhé, hai nhìn nhau đi, ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bề anh em một nhà, năm giữ mãi tình này trong câu ca.
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: