Google
 

Thursday, May 3, 2007

Ấm Trong Vòng Tay

Ấm Trong Vòng Tay
------oOo-----
Nhạc sĩ:Chưa rõ
Thể hiện:Quách Thành Danh
Album:Tình Chia Đôi
Thể loại:Nhạc nhẹ
------oOo-----

Lời Việt: Đỗ Đình Phúc
------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: