Google
 

Thursday, May 3, 2007

Anh Ba Hưng

Anh Ba Hưng
------oOo-----
Nhạc sĩ:Trần Kiết Tường
Thể hiện:Thanh Thúy
Album:Mùa Đông Binh Sĩ
Thể loại:Nhạc truyền thống - cách mạng
------oOo-----

Sáng tác: Trần Kiết Tường

Có anh Ba Hưng
Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm trường
Vừa mới được huân chương.

Thằng Sáu thấy anh nó mừng
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có tài.

Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã bắn
Giết Tây hơn trăm thằng
Diệt trừ quân Pháp sài lang
Diệt trừ đế quốc sài lang
Nó vô bắn phá
Nát tan xóm mình
Láng giềng hỏi thăm sự tình
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

------oOo-----
Download link / Đường dẫn tải về

No comments: