Google
 

Wednesday, May 2, 2007

Ai Xuôi Về

Nhạc sĩ
Chưa rõ
Thể hiện
Thúy Hường
Album
Còn Duyên
Thể loại
Nhạc dân tộc
Hãng phát hành
Dihavina

Quan họ Bắc Ninh
Thể hiện: Thúy Hường

Về là có ai xuôi về cho em nhắn, cho em nhủ à bên a người về. Nhắn cùng là cùng anh hai xuống này cũng có a xuống thuyền là xuống thuyền xuôi dòng là em cũng có cũng ối a nhọc nhằn. Lên thác là em là í a xuống nghềnh anh hai ơi là em có khoản bao nhọc nhằn. Lên thác là em là lên xuống nghềnh, lên thác bây giờ đã vậy này cũng có a xuống nghềnh là xuống nghềnh thì sao. là dù có yêu nhau là thì. gõ cửa í a là gõ cửa bên í a ra chào. anh rằng ba ơi rằng dù có yêu nhau là thì gõ cửa là gõ cửa ra chào. Phận em là phận gái là cũng có í a má đào. là má đào duyên ưa là dù có yêu nhau là thì non cũng a lên non cũng í a Anh rằng tư ơi là dù co yêu nhau là thì non cũng là non cũng lên

Trái duyên là duyên em do số này cũng có a bạc bù là bạc bù cho cam là cũng có là dù có yêu nhau là thì. Đá là cũng đá nhuộm vàng. Anh rằng năm ơi là dù có yêu nhau là thì. Đá là cũng đá cũng nhuộm vàng. hư hợi hừ.

Download link / Đường dẫn tải về

No comments: